Databáze koncovek
Endgame databases

13. 01. 2014


Tato stránka shromžďuje informace o databázích koncovek, jejich používání a novinkách v oboru.
This web page collects info about Endgame databases - using and news.

Základní odkazy /Most important links
On-line http://www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=de  http://www.shredderchess.de/online-schach/online-datenbanken/endspiel-datenbank.html
Download, info, md5 http://kirill-kryukov.com/chess/tablebases-online/  
 http://tablebase.sesse.net/
Další odkazy /Next links
http://www.vlasak.biz/evcclink.htm#DatKonc

Články /Articles
Základní článek/Basic overview Czech only
http://de.wikipedia.org/wiki/Endspieldatenbank
http://chessprogramming.wikispaces.com/Endgame+Tablebases
Rychlý manuál pro použití s Fritzem /Quick manual for Fritz family
Wilhelm
Formát de Koenig /Format de Koenig
Chessbase EGTurbo 2 DVD
EVCOMP sbírka tabebasí /EVCOMP EGTB collection
Novinky 2005 /News 2005
První sedmikamenáče /First 7 men

Rekord v sedmikamenáčích /A 7-men record
Statistika šestikamenů /6 men statistics
Nový rekord 330 tahů /330 moves record
Velká zpráva o stavu sedmikamenáčů /A big report about 7 men
Shredderbase
Novinky v sedmikamnáčích /News in 7 men
6 kameny kompletní /6men completed
7 kameny s pěšci, první pokusy - 7men with pawns, first steps
Retrochess generator
Scorpio bitbase
Gaviota
Alternative online ChessPlanet  
7men and 8men news 2011
Lomonosovovy tablebase
Syzygy


14.02.01
Základní přehledový článek
The basic overview article (Czech only)

Základní přehledový článek otištěný také v Československém šachu 3 a 4/2001 pokrývá

 • definici a typy databází koncovek
 • porovnání Thompsonova a Nalimovova formátu
 • zkušenosti z praxe a nejčastější chyby
 • vztah databází s šachové studie
 • The basic overview (Czech only) covers

 • definition and types of EG databases
 • comparing Thompson and Nalimov format
 • using databases in praxis and freqent mistakes of users
 • 7databases and EG studies
 • Číst článek /Read it - česky /Czech only
  http://www.aarontay.per.sg/Winboard/egtb.html - A very good description in English


  01.01.02
  Rychlý jednostránkový manuál pro používání Tablebasí na 10 CD
  The quick one-page manul for using Tablebases on 10 CD (Czech only)

  Ve formátu Word - stáhnout / Word format - download. - Czech only


  31.10. 02
  Program Wilhelm a jeho použití s Tabelbasemi
  The Wilhelm software - a excellent tool for Tablebase

  Číst - Read it


  11.06. 2002
  Nalimov získal cenu ChessBase
  Nalimov has the Chessbase award

  Eugene Nalimov se narodil v roce 1965 v Novosibirsku. Po studiu matematiky a několika projektech v SSSR a Rusku skončil v roce 1997 nakonec v USA u Microsoftu. V roce 1991 vyhrál přebor SSSR šachových programů, ale z časových důvodů svůj program dále nerozvíjel. V roce 1998 napsal generátor Tablebasí. V současné době jsou vygenerovány všechny bezpěšcové koncovky 3+3 kameny a během několika měsíců budou dokončeny i 4+2. Dále se Eugene chystá na konstelace s pěšci, kde je potřeba vyřešit mnoho problémů spojených vesměs s kapacitou a adresováním RAM.
  V Maastrichtu na MS přednesl Eugene přednášku světové programátorské elitě a převzal prestižní cenu ChessBase.

  Eugene Nalimov born 1965 in UdSSR, from 1997 he works for Microsoft in the U.S.A.. In 1998 Eugene wrote a Tablebase generator. This time all 3+3 and almost 4+2 pawnless endgame tabelbaes are generated. Eugene plans first experiments with pawn constellationen.
  In Maastricht Eugene gives a lecture and won the ChessBase Award.

   


  01.01. 03
  Nový formát databází koncovek De Koeniga a jeho výhody
  The new format of De Koenig - adavntages

  Stručný popis databází nového formátu, výhody, nevýhody.
  Výzkumy Marca Bourzutschky v šestikamenáčích s pěšci.

  A short info about new de Koenig's format. Advantages, problems.
  Marc Bourzutschky's results with 6-man with pawns.

  Číst - Read it


  27.07.03
  De Koenigovy pěšcové 6 kamenáče a studie
  De Koenig 6-mens with pawns and EG study

  Stáhněte si databázi nekorektních studií s materiálem VPPxV a VPxVP.
  Download database of cooked EG studies with RPPxR and RPxRP.

  Stáhněte si českou verzi článku z Československého šachu 2/2003 s analýzou některých 6 kamenových věžovek - Kasparjanovy studie, Blackburne-Lasker a Kopajev.
  Czech ony - an article from Československý šach 2/2003 with some 6-men rook enging analysis.

  Stáhněte si českou verzi článku z Československého šachu 4/2003 s podorbnou analýzou známých klasických Mandlerových studií VPxVP.
  Czech only - an article from Československý šach 4/2003 with detailed analysis of wll-known Mandler's EG studies RPxRP.


  15.09.03
  Šestikamenáče s pěšci
  6 men with pawns

  Robert Hyatt obdržel od Nalimova 200 Giga (!!) disk s novými pěšcovými šestikamenáči, jsou k dispozici na známém ftp serveru http://ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/hyatt/TB/42p/ .
  První poznatky. V mnohých případech by byla překročena hranice Win32 o velikosti 2G, proto jsou soubory rozděleny na segmenty - v každém případě musí tak zůstat i po stažení. Přizpůsobit se musí motory, zatím s tímto formátem umí pracovat jen Wilhelm a Crafty, takže tablebase neslouží ke hře, ale spíš jako laboratoř pro testování koncovek. Problém vidím také v tom, že po očekávaném přechodu na 64 bitovou technologii hranice padne a formát se bude zase měnit.
  Jmenná konvence - přibývá jedna tečka s číslem segmentu.
  Například kbbpkq.0.nbb.emd je nultá část koncovky kssp-kd za černé
  Například kbbpkq.7.nbw.emd je sedmá část koncovky kssp-kd za bílé.
  Číslování pokračuje 9,a,b,c,d,e,f,g - delší tam zatím není.
  Jeden segment mívá tak 200-800 M bytů, často by se nevešel ani na CD.

  Nejzajímavější je pro studiáře bezesporu VPPxV, zklamáním je pro mne absence VPxVP, kterou už deKonig generuje.

  Podrobnější tabulka souborů v Excelu /More detailed table of files as Excel worksheet.

  Eugene Nalimov has sent me another 200 gigs of 42p tables. I am copying them to the ftp machine right now. It will probably take a couple of hours to complete, as I am copying across a gigabit network as the ftp machine doesn't currently have a firewire card in it. Robert Hyatt.
  The files are available. Because of Win32 limit they are divided in segments. One segment is about 200-800 Mbytes.


  01.10.03
  Wilhelm 1.46

  Nový Wilhelm je tady, především podporuje Tablebase 42p (šestikamenáče s pěšci).
  Také je připravena podpora pro více metrik.

  New Wilhelm is here. The main new feature is support of Tablebases 42p (6 men with pawns).
  Many metrics are supported.

  www.geocities.com/rba_schach2000


  16.10.03
  Tablebase 42p - zrcadlo
  Tablebase 42p - mirror

  Velký šachový ftp server obsahuje nově i zrcadlo tablebasí 42p.

  A big chess ftp server has now also tablebase 42p miror.

  ftp://darkside.its-s.tudelft.nl/


  11.12.03
  Endspielturbo 2 na DVD
  Endspielturbo 2 on DVD

  Se šestikamenovými databázemi je problém, jsou příliš velké i na DVD nosiče, kterých by byly potřeba desítky.
  Proto se přenášejí na velkých discích nebo se některé speciální vybrané pálí na DVD.
  ChessBase má nový produkt s 5 ks DVD, kde ovšem 2 DVD jsou kompletní pětikamenáče.
  Na zbylých 3ks DVD jsou tyto šestikamenáče

  JPP-V
  SPP-V
  VPP-V
  VS-JJ
  DD-DD

  Na webu se ale objevila nepotvrzená zpráva, že v první dodávce jsou nečitelné soubory.

  Complete 5-men and 5 (mentioned above) 6-men on 5 pieces DVD.

  http://www.chessbase.com/shopd/product.asp?pid=221


  20.12.03
  EndSpielTurbo2 a Fritz
  EndSpielTurbo2 and Fritz

  Na DVD1 (adresář App) najdete novou verzi souboru TBAccess.dll pro Fritz GUI.
  Po jeho aplikaci umí programy Fritz 8 a spol. přistupovat na kompletní 6 kamenové databáze včetně těch dělených 42p.
  Ale to jen v případě, že je pozice na šachovnici - dynamický přístup při propočtu je záležitostí každého motoru.

  Dělba práce mezi motor a GUI se u ChessBase jeví stále trochu záhadně.
  Nicméně už minulé pokusy s motorem King ukázaly, jak to ChessBase s Tablebasemi myslí.
  Pokud je pozice na šachovncici "Tablebasová", pak není motor vůbec obtěžován a rozhraní se postará samo.
  V opačném případě je spuštěn motor, který stále ještě může Tablebase využít dynamicky.
  Podobný koncepční problém ostatně vzniká i u knihoven zahájení. Rozhraní přistupuje na standardní knihovny CTG, což lze vypnout. Exotičtější motory (například spuštěné přes konvertor) si ale stále mohou přistupovat na vlastní knihovnu samy, u nich se to musí řídit vlastními prostředky při inicializaci...

  Pro ChessBase 8 najdete ve složce Engines nový motor Tablebase-Engine 3, který vylistuje všechny tablebasové tahy v dané pozici. Pod Fritz GUI však nefunguje.

  On DVD1, folder App, you can find the new version of TBAccess.dll for Fritz GUI.
  After this update Fritz and co. can access to all 6 men Tablebases include splittered 42p.
  But only in case the tablebase position is on the board. The dynamic access while computing moves is problem of every engine.

  In folder Engines you can find Tablebase-Engine 3 for ChessBase 8.


  22.09.04
  Tablebase u EVCOMP
  Available at EVCOMP

  Mám k dispozici většinu zajímavých dostupných 6 kamenových databází na hard disku 160G a několika DVD.
  Vážným zájemcům je mohu nahrát na disk nebo vypálit, DVD je ale médium pro tyto účely malé a vejdou se na něj řádově tak tři kontelace.
  Pro podmínky volejte.

  Podrobnosti /Details


  30.01.05
  Novinky
  News

  1. On-line přístup ke všem dostupným databázím koncovek /On-line access to all known tablebases
  http://www.k4it.de/index.php?topic=egtb&lang=de .

  2. Nové 6 kamenáče u Hyatta /New 6 pieces Hyatt

  ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/hyatt/TB/33p/ (85 GB), ftp://ftp.cis.uab.edu/pub/hyatt/TB/42p/ (150 GB)

  33p
  2D-DP, 2D-JP, 2D-SP, 2J-JP, 2V-SP, 2V-VP, DP-2J, DS-DP, DV-VP, SJ-SP, SP-2J, SS-JP, SS-SP, VJ-VP, VP-2J, VP-VP, VS-VP

  42p
  SJP-S, SJP-J, SJP-P, S2P-S, S2P-J, S2P-P, J2P-S, J2P-J, J2P-P, 3P-S, 3P-J, 3P-P, DSP-P, DJP-P, D2P-P, DVP-P, VSP-S, VSP-J, VSP-P, VJP-S, VJP-J, VJP-P, V2P-S, V2P-J, V2P-P

  3. Zajímavý článek o JJJJxD /An interesting article NNNNxQ (by Marc Bourzutschky)

  http://www.talkchess.com/forums/1/message.html?408243 (chráněno heslem CCC fóra /needed password of CCC forum).


  21.07.05
  Sedmikamenáče
  News in 7 men EGTB

  Yakov Konoval (Rusko) yashak@mail.ru  a Marc Bourzutschky (USA) msbky@msn.com provádějí pionýrské výzkumy s jednoduchými sedmikamenovými konstelacemi.
  O koncovce JJJJxD jsem už referoval, nyní přicházejí na řadu další...

  Yakov Konoval (Russia) yashak@mail.ru and Marc Bourzutschky (USA)  msbky@msn.com make some first tries with 7 men EGTBs.
  The NNNNxQ was mentioned here, now they have some other ones...

  At the moment the following EGTs are done:
  knnnnkq, kbbbbkq, kqqkrrr, krrknnn, kqqqkqq, kbbbknn

  The very complicate krbnkrb (with the same color's bishops) is almost ready

  Some maxDTC values and total time are:
  knnnnkq - 85 moves 62618 sec.
  kbbbbkq - 101 58994
  kqqkrrr - 40 60960
  krrknnn - 49 94605
  kqqqkqq - 76 69753
  krrrkrr - 34 60905
  kbbbknn - 36 68735


  17.10.05
  Rekord v sedmikamenáčích
  7-men record

  Rekord v délce výhry držel 15 let Lewis Stiller se svou 243 tahovou pozicí v konstelaci VJxJJ.  Nyní máme novou pozici VVJxVV, která vyžaduje k výhře udělat 290 tahů.
  Databázi zkonstruoval  Marc Bourzutschky (USA) s použitím skvělého programu Yakova Konovala (Rusko). Ten na P4 3.6GHz potřeboval se 700M RAM jen 4.5 dne. Ačkoli přidání páru věží silně zvýší šance silnější strany, jedná se provaděpodoně spíš o generální remízu (i když ta rekordní ukázka tak rozhodně nevypadá). Máme zde 4574 vzájemných zugzwangů.

  Protože sedmikamenáčů je mnoho, rekord nejspíš ještě padne.

  Pro porovnání, nejdelší výhra v podobné konstelaci VVSxVV trvá "jen" 138 tahů. Také tato konstelace vypadá spíš jako generální remíza, ale to bude vyžadovat další zkoumání. Zde je 1666 vzájemných zugzwangů.

  Takže máme rekord 290 tahů pro VVJxVV a na druhém místě 243 tahů VJxJJ.
  Pro generálně vyhrané koncovky je 226 tahů VSJxVS (stejnopolí) a 224 tahů nestejnopolí.

  Almost 15 years after Lewis Stiller's discovery of a 243 move win in KRNKNN, we now have an even deeper win requiring 290 moves, in KRRNKRR. Wins are measured as the shortest number of moves required to either checkmate or capture to a won subgame. The database was constructed using Yakov Konoval's excellent program. It took a little over 4.5 days to compute on a 3.6GHz P4, and required about 700MB of RAM. Verification took about a day. Even  though the extra pair of rooks increases the winning chances of the stronger side compared to KRNKR, the ending appears to be a draw in general. There are 4574 mutual zugzwangs.

  Since only a small number of 7-man endgames has been explored so far, there is a good chance even deeper wins will be found.

  By contrast, the longest win in KRRBKRR requires "only" 138 moves. The ending also appears to be a draw in general, but this will need further  investigation. There are 1666 mutual zugzwangs.

  So at this time, the longest win in endgames that are generally drawn is 290 moves in KRRNKRR, followed by 243 moves in KRNKNN. For endings that are won in general the longest win takes 226 moves in KRBNKRB with same-colored bishops, followed closely by 224 moves in KBNNNKQ and 223 moves in KRBKNN.

  Rekordní pozice /The new record

   

  [Event "?"]
  [Site "?"]
  [Date "????.??.??"]
  [Round "?"]
  [White "RRN"]
  [Black "RR"]
  [Result "1-0"]
  [SetUp "1"]
  [FEN "r7/5r1N/8/8/8/6R1/6R1/3K1k2 w - - 0 1"]
  [PlyCount "591"]

  1. Rg1+! Kf2 2. R3g2+ Ke3 3. Re2+! Kd4 4. Rd2+! Kc5 5. Rg5+! Kc4 6. Rg4+!  Kc3 7. Rg3+! Kc4 8. Ng5 Rg8 9. Re2! Rf4 10. Re5! Rgf8 11. Kd2! Rd4+ 12. Ke1! Rb8 13. Ra3! Rg4 14. Nh3! Rb3 15. Ra4+ Rb4 16. Ra8 Rb2 17. Kf1 Rg3 18. Re4+! Kd5 19. Rh4! Rf3+ 20. Kg1! Kc6 21. Re8! Rg3+ 22. Kh1! Rf3 23. Re1 Rf6 24. Rd1 Rc2 25. Ng5! Rcf2 26. Rd3 R6f4 27. Rh6+! Kb5 28. Nh3! Rf6 29. Rh5+! R6f5 30. Rh4 Rb2 31. Rd1! Ka5 32. Ra1+! Kb5 33. Rh8 Kc6 34. Re1! Rd2 35. Rc1+! Kb7 36. Rb1+ Kc7 37. Rh7+ Kc6 38. Rh6+! Kc7 39. Rg1 Rdd5 40. Rg7+! Rd7 41. Rg2 Rdd5 42. Kg1 Rh5 43. Rg7+! Kc8 44. Rc6+! Kb8 45. Re6 Rde5 46. Rb6+ Ka8 47. Rg3 Rb5 48. Ra3+! Ra5 49. Rf3 Rhf5 50. Rfb3 Rf7 51. Rb8+! Ka7 52. Rg8! Ra2 53. Re3! Rc2 54. Ra3+! Kb7 55. Rb3+! Ka7 56. Rg4 Ra2 57. Rb1 Rb7 58. Re1 Rf7 59. Rd1 Kb7 60. Rg5 Rf3 61. Rg7+! Kc6 62. Rg6+! Kb7 63. Rd7+ Kc8 64. Rh7! Rf8 65. Rc6+! Kb8 66. Rc1! Ra7 67. Rb1+! Ka8 68. Rh5! Rg7+ 69. Kh2 Rf6 70. Ng5! Rgg6 71. Ne4! Rb6 72. Ra5+! Ra6 73. Rf5 Rg8 74. Ng5 Ra2+ 75. Kg3 Ra3+ 76. Kg4 Ra4+ 77. Kh5 Rh8+ 78. Kg6! Ra6+ 79. Kg7! Rb8 80. Rd1! Ra7+ 81. Kg6 Rg8+ 82. Kh5 Ra4 83. Nf3 Ra6 84. Rb5 Ra4 85. Rdb1 Ra7 86. Ng5 Rb7 87. Ra1+ Ra7 88. Rd1 Rb7 89. Rf5 Rb4 90. Nf3! Ra4 91. Kh6 Ra6+ 92. Kh7 Re8 93. Ne5 Ra5 94. Re1! Ra6 95. Kg7 Re7+ 96. Kf8! Rc7 97. Rd1! Ra5 98. Kg8! Rac5 99. Rd2 Rc2 100. Rd4 R2c5 101. Rdf4 Kb7 102. Rb4+! Ka8 103. Kh8 Re7 104. Rf8+! Ka7 105. Ra4+! Kb6 106. Ng6! Rb7 107. Nf4 Rc6 108. Ra3 Rd7 109. Rfa8! Kc7 110. R3a7+ Kd6 111. Ra5 Rf7 112. Ra4! Rcc7 113. R8a6+! Ke5 114. R6a5+ Kd6 115. Rd4+ Kc6 116. Ne6! Kb6 117. Ra8 Ra7 118. Rd6+ Ka5 119. Rd5+ Kb4 120. Rad8 Rfe7 121. Ng5 Re2 122. Rd4+ Kb3 123. Rg4 Rae7 124. Rdd4 Ra2 125. Rb4+ Kc2 126. Rgc4+ Kd3 127. Rc8 Rea7 128. Rb3+ Ke2 129. Rc1 Re7 130. Rb8 Ra5 131. Rg1 Raa7 132. Rh1 Kd3 133. Rh6 Kc4 134. Rf8 Rac7 135. Rh3 Kc5 136. Rhf3 Rc6 137. Rb8 Rg6 138. Nf7 Kc4 139. Rd8 Kb4 140. Kh7 Rg1 141. Rd4+ Kc5 142. Rh4 Kc6 143. Rf6+ Kd7 144. Rd4+ Kc7 145. Kh6 Rh1+ 146. Kg7 Rhe1 147. Rff4 R1e6 148. Rb4 Kc6 149. Rfc4+ Kd5 150. Rc8 Re8 151. Rc1 R8e7 152. Rb8 Re8 153. Rb2 R8e7 154. Rd2+ Ke4 155. Rd8 Kf4 156. Kf8 Re3 157. Rc4+ R7e4 158. Rc5 Re6 159. Ra5 R3e4 160. Rda8 Re2 161. Rc5 Re1 162. Rd5 Rf1 163. Raa5 Ke3 164. Ra7 Ke4 165. Rg5 Kf4 166. Kg7 Rfe1 167. Raa5 Re7 168. Raf5+ Ke3 169. Rf6 Kd4 170. Rd6+ Kc4 171. Rc6+ Kd4 172. Kf6 Re8 173. Nh6 Rf1+ 174. Kg6 Ke4 175. Rd6 Ra1 176. Rc5 Rea8 177. Rc4+ Kf3 178. Nf7 R1a6 179. Ne5+! Kg2 180. Rc2+ Kh1 181. Nc6 Ra1 182. Rd4 R8a2 183. Rh4+ Kg1 184. Rc3 Ra3 185. Rc5 Rg3+ 186. Kf5 Rf1+ 187. Ke4 Re1+ 188. Kf4 Rg8 189. Ne5 Rf8+ 190. Kg5! Ra1 191. Rc3 Raa8 192. Rb4 Ra5 193. Rc1+ Kg2 194. Rc2+ Rf2 195. Rg4+! Kf1 196. Rc1+! Ke2 197. Re4+ Kd2 198. Rb1! Rf8 199. Rb6 Rc5 200. Kg6 Rcc8 201. Rb2+ Kc3 202. Ree2 Rce8 203. Rbc2+ Kb3 204. Rcd2 Rc8 205. Rb2+ Ka3 206. Ra2+ Kb3 207. Reb2+ Kc3 208. Rd2 Kb4 209. Rab2+ Kc3 210. Nd7 Rh8 211. Nf6 Kc4 212. Rb1 Ra8 213. Kg5 Ra5+ 214. Kg4 Raa8 215. Nd5 Rag8+ 216. Kf5 Rf8+ 217. Nf6 Rc8 218. Rdb2 Ra8 219. Rb7 Ra5+ 220. Kg6 Ra6 221. Rc1+ Kd3 222. Rd7+ Ke3 223. Rc3+ Ke2 224.  Rc2+ Ke1 225. Kg5 Raa8 226. Rd3 Rhc8 227. Rh2 Rh8 228. Rhd2 Ra3 229. Rd1+ Ke2 230. R3d2+ Kf3 231. Rf1+ Ke3 232. Rdd1 Rha8 233. Nd5+ Ke2 234. Nf4+ Ke3 235.  Rde1+ Kd4 236. Ne6+ Kc4 237. Rf4+ Kc3 238. Rf2 Kc4 239. Kf6 Rd3 240. Rc2+ Kb3 241. Rh2 Kc4 242. Kf5 Rd5+ 243. Kf4 Rd3 244. Rc2+ Kb3 245. Rc7 Rd2 246. Nc5+ Ka2 247. Rh7 Rc2 248. Ne4 Rb8 249. Rhh1 Ka3 250. Ra1+ Ra2 251. Rac1 Rg2 252. Rc6 Rgg8 253. Rh3+ Kb2 254. Rh2+ Ka3 255. Ke5 Rb5+ 256. Kf6 Rf8+ 257. Ke7 Rff5 258. Nd6 Rbe5+ 259. Kd7 Rh5 260. Ra6+ Kb4 261. Rb2+ Kc3 262. Rab6 Rh7+ 263. Kc6 Re1 264. R6b3+ Kd4 265. Rf3 Rg7 266. Rd2+ Ke5 267. Nc4+ Ke4 268. Rf6 Rc1 269. Re2+ Kd4 270. Rf4+! Kc3 271. Re3+ Kb4 272. Kd5 Rd1+ 273. Ke6 Kc5 274. Re5+ Kc6 275. Na5+ Kc7 276. Rc4+ Kb6 277. Rb4+ Ka6 278. Nb3 Rg6+ 279. Kf7 Rb6 280. Ra4+ Kb7 281. Na5+ Kc7 282. Rc4+! Kb8 283. Re8+ Ka7 284. Nc6+ Ka6 285.Ra4+ Kb7 286. Na5+ Kc7 287. Rc4+! Kd7 288. Re7+ Kd6 289. Re6+ Kd7 290. Rxb6 Rf1+ 291. Rf6 Rh1 292. Rd4+ Kc7 293. Rc6+ Kb8 294. Rb4+ Ka7 295. Rb7+ Ka8
  296.Rc8# 1-0


  11.02.06
  Statistika šestikamenů
  6 men statistics

  Které šestikamenové databáze si vybrat?
  Na uvedeném odkazu získáte statistiku odvozenou z BigBase, zvlášť pro lidské a zvlášť pro počítačové partie.

  What 6 men choose?
  The link gives statistics derived from BigBase.

  http://kd.lab.nig.ac.jp/chess/discussion-board/viewtopic.php?t=74

  1 krppkr 27,902 14.029%
  2 krpkrp 25,779 12.962%
  3 kppkpp 19,150 9.629%
  4 kpppkp 8,474 4.261%
  5 kbpkpp 7,043 3.541%
  6 krpkpp 6,966 3.503%
  7 knpkpp 6,487 3.262%
  8 kbpknp 5,389 2.710%
  9 krpkbp 4,648 2.337%
  10 kqpkpp 4,630 2.328%
   ....


  12.03.06
  Nový rekord v délce koncovky
  New length record

  Marc Bourzutschky (USA) s použitím programu Yakova Konovala (Rusko) našel pozici KDSJxKDS, kde je k výhře potřeba udělat 330 tahů bez braní. To je nový rekord v délce koncovky.
  Zajímavé je také, že v Chessbasi nelze celé vedení korektně zobrazit, protože autoři kdysi stanovili maximální délku partie 300 tahů.
  Generování na 3.6 GHz trvalo 3,5 týdne.

  Marc Bourzutschky (USA) using Yakov Konoval's software has found a new record position. In KQBNxKQB endgame white has to make 330 moves without beating for win.
  In ChessBase you cannot play the whole play because of the 300 move limit.
  Generatring on 3.6 GHz needs 3,5 weeks.

   

  bílý vyhraje v 330 tazích /white win in 330 moves


  12.03.06
  Sedmikamenáče - velká zpráva o stavu
  7 men tablebase - a big report

  Download ve formátu CBV /Download in CBV - updated 27.03.2006

  Ve zkratce

  V+2lehké x V+lehká
  Výhra pokud silnější strana nemá dva jezdce.
  Překvapení je VSJxVS, kde je to vyhrané i se stejnobarevnými střelci.
  Mnoho vyvrácených studií.

  3 lehké x 2 lehkým
  Většinou remis podle očekávání.
  220 tahová výhra SSJxSS, slabší starna má ovšem dva stejnobarevné.

  Dáma + 2 lehké x dámě + lehké
  Většinou generální remíza s výjimkou DSSxDJ.
  Pokud je výhra, pak velmi dlouhá - DSJxDS 330 tahů, DJJxDJ 282 tahů, DJJxDS 272 tahů.
  DSJxDJ se ještě zppracovává.

  2V + lehká x 2V
  2V+Jx2V má vyhrávající variantu dlouhou 290 tahů.
  Záhadná konstelace není ani generální výhrou ani generální remízou, vyhrané a remízové pozice jsou lidsky nerozlišitelné.
  2V+Sx2V je téměř generální výhra.

  4 lehké x D
  Většinou generální výhra.

  In summary

  Rook + 2 minor pieces vs. Rook + minor piece
  The stronger side wins, unless it has 2 knights.  As somewhat of a surprise, krbnkrb is a win even with same-colored bishops, and krbnkrn is also a win.
  A lot of studies with this material are incorrect.

  3 minor pieces vs. 2 minor pieces
  Most of these endings are drawn, as expected.  The deepest line (220 moves) occurs in BBN vs BB when black has same-colored bishops.

  Queen + 2 minor pieces vs. Queen + minor piece
  These look like general draws, except kqbbkqn.  Some feature very long winning lines: kqbnkqb (330), kqnnkqn (282), kqnnkqb (272).  kqbnkqn is the  only remaining case, which we are running now.

  2 Rooks + minor piece vs. 2 Rooks
  krrnkrr has a winning line of 290 moves.  I still think it is a general draw.  krrbkrr has a winning line with 138 moves, and I'm now inclined to consider it a general win.

  4 minor pieces vs. Queen
  The minor pieces usually win.  kbnnnkq has the longest line, with 224 moves.

  Miscellaneous
  krrrkqb, krrrkqn, krrbkqn, kqnkrnn, kqbkrnn, kqrrkqr, kqqykqq (y=q,r,b,n).
  krrrkqb has a win in 200 moves, so far the longest in an endgame without  knights.


  15.05.06
  ShredderBase - První informace a dojmy.

  Když jsem někdy v roce 1992 navštívil v Hamburku ChessBasi, odvezl jsem si cenný dárek – koncovku VSxV a SJxJ. Každý soubor byl na paklíku 3.5 palcových disket a celou cestu jsem se modlil, aby byly všechny čitelné.

  Mezitím jsme s Járou Poláškem v autě trochu počítali. 5 kamenáč, to je 64 pozic prvního krále, přibližně 64-9=55 pozic druhého; a k tomu 62x61x60 postavení ostatních kamenů. To dělá skoro 800 milionů pozic. I kdyby na každou pozici byl pouhý bit, tak to máme 100 megabajtů dat. A jen pět disket po 1.44M? To je komprese vskutku fantastická, vždyť databáze obsahují i údaje o tom, v kolika tazích se výhra dosáhne.

  Samozřejmě je tu faktor symetrií nejméně 8 a za druhé jsou kódovány jen vyhrané pozice. Dvoustavový model vede k problémům třeba u koncovky VVxD, kde mohou na výhru hrát obě strany. Ale stejně...

  Autorem tohoto zázraku byl Ken Thompson, fenomenální zjev v oboru počítačů. Ken spoluvymyslel Unix a jazyk C, ve kterém se dodnes programují například Windows a Office. Později postavil první šachový speciál Belle, který dokázal porazit tisíckrát dražší superpočítač Cray, později zase vygeneroval a zkomprimoval databáze koncovek. Mimochodem, Ken nedávno odešel do důchodu, kde se věnuje svému koníčku - nadzvukové pilotáži(!!).

  Později jsem od Kena získal jeho tři pověstná CD, to čtvrté už nebylo tak vydařené. Kenův algoritmus, na svou dobu zázrak, měl ovšem mouchy. Dekomprese byla výpočetně natolik náročná, že ji nebylo možné použít přímo v propočtu – člověk musel zadat pozici, zasunout CD a minutu čekat, než se to všechno přečetlo a rozbalilo a objevil se kýžený výsledek.

  Tuto vadu odstranil Eugene Nalimov, ruský programátor pracující v USA pro Microsoft. Je rozhodně moc hezké, že kvůli byznysu nezapomněl ani na svého koníčka. Jeho formát je ještě trochu lépe komprimovaný než Thompsonův, ale hlavně ho lze rychle rozbalit, takže ho šachové motory mohou používat přímo při analýze. Tedy ne jen na pozici, která zrovna stojí na šachovnici, ale i na konci stromů variant, které v průběhu propočtu vznikají. Nalimovův formát je dnes standardem z řady důvodů. Autor uvolil zdarma nejen data, ale i zdrojový kód generátoru a dekodéru. Dekodér v principu stačí zařadit do motoru a „podpora tablebasí“ je hotova.

  Z toho důvodu se moc neprosadil pozdější formát Johana de Koeniga, uvedený v roce 2002 s ChessMasterem.9000. De Koenigův formát je lépe komprimovaný, ale hlavně má mnohem efektivnější generátor. Generování je řádově rychlejší a spotřebuje mnohem méně RAM. V době, kdy Nalimov u šestikamenů s více pěšci čekal na 64 bitové systémy, které umožní adresovat více RAM, tak de Koenig takové konstelace generoval na běžných systémech. Vada byla jen jedna, zato podstatná. Formát těchto „koenigbasí“ zůstal utajen a použít se mohly jen s nekompatibilním motorem King. A dnes, kdy každý korespondenční šachista má na disku Fritze, Hiarcse, Shreddera, Fruit a Rybku, vesměs silnější než King, spouštěné z jednoho rozhraní, nikoho moc nezajímá shánět kvůli Kingovi novou verzi databází na mnoha CD.

  V květnu 2006 se o podobný kousek pokouší SMK, autor Shreddera.
  Nad údajem o „Shredderbasích“ zůstává rozum stát podobně, jako tenkrát v Hamburku. Posuďte sami.
  Kompletní sada 3+4+5 kamenáčů, která u Nalimova zabere 7500 megabajtů, se dodává se Shredderem 10 ve velikosti 157 megabajtů.
  DeepShredder má ještě druhou možnost 440M, ale desetkrát rychlejší přístup.

  Zatím jsem tento šok moc nevstřebal. SMK naznačuje něco ve smyslu, že není uchovávána informace o délce řešení. V tom případě je ale určité nebezpečí, že proram bude dělat výhru nekazící tahy, ale bude mít problémy skutečně vyhrát.

  Důsledky jsou fantastické. Nejde jen o distribuci, kde by se vyřešil tíživý problém 6 kamenáčů – mám pod stolem plný 160G disk plus štos desítek DVD.
  Takovou databázi si může motor kompletně zavést do RAM a odpadá práce s diskem, kvůli které se tablebase dotazují jen někdy, kdy to motoru připadá zajímavé. Ono to totiž z disku strašně zdržuje.

  Velmi zajímavý bude také další vývoj. SMK formát nezveřejní, protože jeho vývoj byl velmi pracný a drahý. Uvažuje ale o nabídce licencí dalším autorům, bude-li z jjeich stany zájem.

  http://www.homer-chess.com/readarticle.php?article_id=16  Rozhovor se SMK


  25.05.06
  Sedmikamenáče - novinky
  7 men tablebase - news

  Marc Bourzutschky (USA) s použitím programu Yakova Konovala (Rusko) pokračuje v průzkumu sedmikamenáčů.
  Objevili novou rekordní pozici s výhrou v 517 tazích, kterou najdete v přiložené updatované databázi.

  Oba autoři prošli kolem 21 triliónů pozic, což je asi 20 procent všech sedmikamenových bezpěšcových.
  Kolem 1.5 miliónů jsou vzájemné zugzwangy a jen 13 je jich full-point. V databázi najdete
  pozici s "full point" vzájemným zugzwangem DSxVSS, bohužel oba černí střelci jsou stejnobarevní.

  Marc se domnívá, že delší vedení už nenajde a začíná pošilhávat po sedmikamenech s pěšci.

  Velmi dlouhá řešení lze očekávat u některých 8 kamenáčů, které dnes nejsou tak vzdálené.
  KVJJ-KSSJ by mohla být generována se 64 GB RAM a  5 terrabajtů disk na rychlém PC za pár měsíců nepřetržité práce....

  The English text find in updated database.
  Download ve formátu CBV /Download in CBV - updated 2
  5.05.2006

   

  8/1r6/8/6n1/5k2/1b6/3K3N/7Q b - - 0 1
  btm - White wins in 517 moves


  09.08.06
  6 kameny kompletní
  6 men complete!

  Eugene Nalimov vygeneroval poslední zbývající 6 kamnové tablebase, čímž je sada kompletní (s výjimkou nezajímavých konstelací 5x1).
  Kompletní sada 3+4+5+6 zabírá 1.12. terabajtů, což je asi 264 jednostranných DVD.

  Nelson Hernandez, McLean, VA, USA
  Aug 08, 2006
  Complete 6-Man EGTB now in public hands
  I am happy to announce that today I received from Eugene V. Nalimov the final 16 EGTB combinations needed to complete the 6-man set (aside from 51 and 51p).
  The 3-4-5-6 EGTB collection comprises 1,237,864,579,072 bytes, or 1.12 terabytes. All files have been verified.
  A milestone day for the computer chess hobby! Naturally, all honor and congratulations go to Mr. Nalimov.


  27.08.06
  Sedmikamenáče s pěšci
  7 men tablebases with pawn

  Marc Bourzutschky informuje o prvních pokusech se sedmikamenáči s pěšci.
  Jde o pozice VVPxVV, DDPxDD a nejzajímavější SSPxJJ.
  Podrobnosti v souboru CBV.

  Marc Bourzutschky reports his first experience with 7 men tablebases pawnful.
  The first endgames are RRPxRR, QQPxQQ and BBPxNN. More in CBV file.

  Download ve formátu CBV /Download in CBV - updated 27.08.2006


  29.07.07
  Koncovka VJJxVS - překvapení
  RNNxRB - a big surprise

  Marc Bourzutschky [msbky@msn.com] writes

  Myslím, že VJJxVS je generální výhra, snad největší překvapení v materiálu V+2lehké x V+lehká.

  I think RNNxRB is a general win, perhaps the most surprising result among the endings rook + 2 minor pieces against rook + 1 minor piece.

  Download ve formátu CBV /Download in CBV - updated 29.07.2007


  25.01.09
  Retrochess generátor 5/6/7 ke stažení
  Retrochess generator 5/6/7 download

  Sergey Yankovic nabízí k volnému stažení svůj generátor včetně DLL knihovny a testovacího programu.
  Generátor běží jen pod Win64 a s 20G RAM umí i 7 kamenáče.
  Bližší podrobnosti zatím neznám.

  Sergey Yankovic offers to download generator, DLL and testing software.
  It runs only on Win64 and with 20G RAM is able to generate 7 man bases.

  http://generatorchess.qsh.ru/default.aspx  


  18.04.09
  BitBase nová verze
  BitBase new version

  Nikde jsem o tom moc nepsal, ale bitové Shredderbase není až taková problém napodobit a už to dávno provedl Daniel Shawul (Scorpio). 
  Scorpio nyní nabízí novou efektivnější verzi bitových tablebází.
  Není zpětná kompatibilita, to znamená kromě nové knihovny egbbdll.dll stáhnout i nové databáze.
  Na ftp mají zapakované pouhých 200M.

  Scorpio offers new version of  bit tablebases.

  http://dshawul.googlepages.com/home  Scorpio
  http://cap.connx.com/chess-engines/new-approach/  ftp achieve, see egbb.*


  18.04.2010
  Gaviota

  Miguel A. Ballicora, autor programu Gaviota, vyvinul své vlastní tablebase.
  Vše volně ke stažení, generátor, kód do motoru i hotové databáze.

  Miguel A. Ballicora, the author of Gaviota software, has his own tablebases.
  All free to download, generator, probing code and ready files.

  http://sites.google.com/site/gaviotachessengine/
  http://www.olympuschess.com/egtb/gaviota/


  16.05.2010
  Alternative online ChessPlanet

  Nedávno jeden den nefungoval  Bleicher k4it a tím pádem i Shredderchess. Co dělat?
  V nouzi je částečně použitelný ChessPlanet.

  1. Stáhnout anglického klienta http://chessok.com/?page_id=145 
  2. Přihlásit se jako Guest
  3. V levém sloupci Database, nahoře New, nahoře Position
  4. Postavit pozici, vyprázdnit lze pravým klikem
  5. Nahoře vpravo vedle Engine je malá šipečka, která zpřístupní EGTB funkce.

  What to do if k4it (and also Shredderchess) is down.
  Use ChessPlanet.

  1. Download English client http://chessok.com/?page_id=145 
  2. Login as Guest
  3. In the left column use Database, above New, above Position
  4. Setup position, right click to empty board
  5. Engine above, small arrow right, gives EGTB functions.


  01.05.2011
  7men and  8men news

  Po delší době jsem dostal od Jakova Konovala informace o výzkumu databází koncovek.

  Marc generoval první 8 kamenáč SSSSxVV, dva a dva střelci černopolní  a bělopolní.
  Shodné kameny umožnily poměrně rychlé generování (4 dny) a objem databáze je jen poloviční, než u běžného 7 kamene.
  I když šlo spíš o rekord, koncovka je nakonec docela zajímavá.
  Věže se sice mohou obětovat za oba střelce stejné barvy, ale to se často nepodaří a střelci mají velkou šanci vyhrát.

  Nejzajímavější novinkou je konstelace VPPxVP.  Databáze byla generována s respektováním proměn v dámy a jezdce.
  Šachová praxe i následné analýzy, kde tento materiál vzniká, obsahují tolik chyb, že by to vydalo na speciální knihu.

  Marc generuje stále nové konstelace, ale špatně komunikuje se světem.
  Údajně jsou hotové všechny konstelace KxPP - KyP s respektováním proměny v dámu.

  V čerstvé verzi databáze 7men.cbv najdete několik příkladů a také pár vyvrácených studií.

  Stále nevyřešeným problémem zůstává širší použitelnost. Složitější 7kamenová konstelace s pěšci má velikost i 300G.

   

  After some delay I have got form Yakov Konoval information about news in 7men and 8men research.

  The first 8men BBBBxRR was generated.
  The same pieces allow a quick generation (about 4 days) and the base size is only about a half of usual 7men.
  Although it is rather a record, the endgame is surprisingly interesting.

  The most interesting news is the endgame RPPxRP. The database was generated respecting queen- and knight promotions.
  Chess games and analyses are full of bugs, Yakov has material for a book!

  Marc generated a lot of bases. Almost all KxPP - KyP are ready respecting the only queen promotions.

  The using of such bases is still unsolved problem. A most complicated base with pawns could need about  300G of disc space.

  Here is a fresh database  7men.cbv with information and several fresh examples.


  13.08.2011
  Qm-Rmm

  Marc: Endgames Qm1-Rm2m3 (m for any minor piece).

  Surprisingly in QN-RBN the attacker has the best chances to win and it is probably a general win.
  Even positions with “Karstedt” BN constellation (as Kb1 Bb2 Nd4) where theoretically the exchange sacrifice would draw the attacker is able to break the defense.

  QB-RNN could be a general win, too, but this constellation was not closely examined.

  QB-RBN is probably not a general win.
  The record win with opposite colored bishops has 202 moves and with same colored ones “only” 106 moves.


  25.12.2012
  Nový web pro stažení všech šestikamenů
  New download site for all 6-man

  http://www.computerchess.tk/

  Stažení je ovšem přes torrenty a může trvat velmi dlouho.
  Připomínám, že EVCOMP má sbírku smysluplných šestikamenáčů, která se právě vejde na 500G disk
  a je možné nahrání.


  03.10.2013
  Lomonosovovy Tablebase

  Marc Bourzutschky a Yakov Konoval odvedli skvělou výzkumnou práci v oblasti sedmikamenáčů
  a možná se dočkáme jejich dalších pionýrských výzkumů v jednoduchých osmikamenáčích.
  Jako soukromníci však neměli prostředky ani síly poskytnout výsledky širší šachové veřejnosti.
  To nyní změnil ruský výzkumný tým.

  Základní údaje
  V dubnu 2012 (nejde ale o žádný apríl :--)) nastartoval ruský tým projekt Lomonosovových Tablebasí.
  Jméno je odvozeno z Moskevské státní Univerzity M. V. Lomonosova, kde vědci pracují a která poskytla výkonné superpočítače.

  Hlavní vývojář je Vladimir Machnyčev, manažer projektu Viktor Zacharov. 
  Dále má tým k dispozici ke konzultacím několik specialistů na superpočítače.
  Zajímavé je, že ani jeden člen týmu není kvalifikovaný šachista.

  Hardware a jeho výkon
  K dispozici jsou dva superpočítače.
  IBM Blue Gene/P
  s 8192 jádry (RISC, 32 bit)
  a hlavně T-Platforms T-Blade2 s více než 40000 jádry(!!) XEON, 64 bit, 2.89GHz, každé podporované 1.5GB paměti RAM.
  Jen pro ilustraci výkonu, složitý šestikamenáč KQRKQB (10.5*10 na 9 pozic) je v nejsilnější použitelné konfiguraci vygenerován za 140 sekund(!!).

  Hlavní problém je s drahým diskovým prostorem, kam se musí výsledky uložit.
  Po několika optimalizacích formátu odhadují výzkumníci diskový prostor pro uložení všech sedmikamenáčů na 140 TB.
  TB je Terrabyte, tolik tolik mívá dnes obvykle nový notebooku.

  ChessOK
  Tady se do hry vložila ruská softwarový firma ChessOK, dříve známá jako Convekta.
  Zafinancovala velké diskové pole a poskytla k databázím přístup ze svého softwaru Aquarium.
  Když se podíváte třeba na Alzu, nejlevnější Terrabajtový disk stojí dnes kolem 1500Kč, ale v diskovém poli jsou jistě disky serverové řádově dvakrát dražší.
  To dává řádovou představu, kolik to stálo.
   
  Současný stav
  Bohužel zprávy z Ruska docházejí kusé a neověřené a ruské webové linky rychle mizí.
  Nicméně to vypadá, že v současné době jsou k dispozici všechny důležité konfigurace (3+4 kameny a 2+5 kamenů),
  zatímco různé exotické jsou odsunuty na rok 2015, protože bez ohledu na nepatrný význam „sežerou“ další desítky Terrabajtů.

  Malý návod k použití
  Přístup je možný z Aquaria 2012, což je jakási obdoba Fritze.
  Potřebujete bezpodmínečně legální licenční číslo, protože všechny warezové Lomonosovův server bezpodmínečně odmítne.
  Musíte také aplikovat update 2 z webu ChessOK.

  Zde je návod na nejrychlejší použití.
  1. Aquarium přepnete (vlevo dole) do módu Sandbox (to je jakási zkumavka).
  2. Pozici můžete nastavit
  - buď ručně (záložka Home, Setup Position)
  - nebo vložit přes klipboard klávesou Ctrl-V poté, co pozici uložíte ve Fritzovi/ChessBasi.
  3. Nakonec prostě kliknete na horní ikonu TB7 Online (záložka Analysis) a počkáte si na výsledek.
  Tady je ilustrace.

  Mimochodem, obrázek ilustruje jedno z největších překvapení v sedmikamenáčích - konstelace VSJxVS
  je vyhraná nejen s nestejnými střelci (což se vědělo bez počítače), ale obecně.

  http://chessok.com/?page_id=28053
   
  EVCOMP umí dodat potřebný software jako download obratem.
  Aquarium 2012 za 900 Kč, Aquarium s Houdini 3 za 2000 Kč.
   
  http://chessok.com/?p=27554 


  20.10.13
  Syzygy Ronald de Man - updatováno

  Významný holandský matematik a programátor Ronald de Man, známý zejména z linuxového světa,
  uvedl v dubnu 2013 nový formát tablebásí Syzygy.
  Kupodivu nejde o sedmikamenáče, ale generátor je konstruován "jen" do 6 kamenů.

  Přesněji řečeno sedmikamenáče by uměl, ale na počítači s více než 1T RAM.
  Autor uvažuje o generování sedmikamenů se dvěma pěšci (bílý černý) na stejném sloupci proti sobě.
  Pak nejsou potřeba tabulky bezpěšcových sedmikamenáčů v paměti a generování je bez problémů.

  Jde o tablebáze s metrikou DTZ (distance to zero, tedy do pozice, kde se pohne pěšec nebo je vzat kámen),
  tedy s respektováním 50tahového pravidla.
  Tablebase se skládají ze dvou souborů, jeden optimalizoaný pro hledání ve stromu (přípona WDL, win/draw/loss) a druhý pro posouzení na rootu (DTZ).

  Starou terminologií, WDL jsou bitbase, které dokážou posoudit pozici, ale neumí určit nejlepší tah. Bitbase jsou velmi úsporné a fungují skvěle,
  když je třeba ve stromu posoudit vzdálenou 6 kamenovou pozici.
  K vlastní hře, když už je tablebázová pozice dosažena, však WDL nestačí.  Program totiž jen s jejich použitím může hrát tahy, které nic nekazí, ale ani se nepřibližují k výhře.

  Autor doporučuje umístil soubory WDL na disk SSD.

  Autor nalezl skvělou komprimační metodu.
  Syzygy do 5 kamenů  WDL  378 MB     DTZ 561 MB     Nalimov   7 GB   Gaviota 6.5GB
              do 6 kmenů    WDL   68.3 GB   DTZ   81.9 GB  Nalimov 1.2 TB 
  Takový fantastický výsledek je dán tím, že autor nepoužil žádný známý algoritmus, ale vyvinul svoje vlastní
  schéma. Komprimuje 64bytové bloky. Jednou z klíčových idejí je ta, že na mnoha místech není informace
  potřebná, například je k ničemu DTZ informace u remízových pozic. V takovém případě pak autor nepoužije
  nuly nebo náhodnou hodnotu, ale takovou, která dává nejlepší kompresi.
  Tady jsou ty triky popsány podrobněji http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?topic_view=threads&p=514491&t=47681

  Autor vyřešil problém paralelního přístupu moderních deep-motorů, čímž se zřejmě nikdo před tím nezabýval.
  To je dobré při použití, ale i při generaci, kde moderní PC může plně využít více jader.

  Joshua Shriver generoval pěti a šestikamenáče na i7-3770, 32G RAM. Trvalo to 14 dní a další 4 dny verifikace.
  http://www.olympuschess.com/egtb/sbases/ download 3-4-5
  http://oics.olympuschess.com/tracker/index.php  torrent včetně 6
  http://tablebase.sesse.net/syzygy/ direct download  6 

  Respektování 50tahového pravidla přináší samozřejmě komplikace, studiáři by ho chtěli ignorovat a také pravidla FIDE
  se každou chvíli mění. Soubor WDL proto vrací pro každou pozici 5 možných výsledků - výhra/prohra, výhra/prohra v rámci 50tp, remis.
  Hra pomocí metriky DTZ nepůsobí příliš dobrým dojmem (minimalizuje se počet tahů do braní/pohybu pěšce), ale v nejhorším
  vede k cíli. Autor proto doporučuje ve vyhrané pozici nechat motor chvíli analyzovat a pokud výsledek je přijatelný (zmenší se DTZ),
  použít motorový tah. Teprve v opačném případě jít podle DTZ. Cesta podle DTZ není optimální, ale zaručuje výsledek.
  Na druhé straně hrát podle DTM (délka do matu) může pozici remízovat podle 50tp a přitom výhra existuje.

  Je možné stáhnout Stockfishe, který tento formát podporuje.
  Pochvalně se vyjádřil také Robert Houdart, takže možná Syzygy najdeme v motoru Houdini 4.

  http://chessprogramming.wikispaces.com/Ronald+de+Man#Syzygy%20Bases
  http://www.talkchess.com/forum/viewtopic.php?topic_view=threads&p=513255&t=47681
  https://github.com/syzygy1/stockfish  Stockfish Syzygy