Databáze koncovek de Koeniga
De Koenig's endgame databases

27.07.2003


The important 6-men endgame RPPxR definitely solved!
Důležitá šestikamenová koncovka VPPxV plně vyřešena!

The well-known chess program ChessMaster in a new version 9000 (released Aug. 2002) supports now endgame databases (so called Tablebases, EGTB). The author of chess engine Johan de Konig (Holland) developed his own EGTB's format and also EGTB's generator, free downloadable on www.chessmaster.com . The new generator is greatly faster as the standard Nalimov's one and it also settles for normal RAM sizes.
Nalimov cannot nowadays generate 6-men endgames with pawns (he waits for 64bit systems allowing to address a huge RAM sizes), de Konig is ready for it.
Marc Bourzutschky
(msbky@msn.com) generated the theoretically important endgame RPPxR . The EGTB file is about 1,8 GigaBytes and the time of generation is about 72 hours. But if you need repeat this process you muss first generate all subdatabases, so the total time will be sometimes longer.
A good message - the known Kasparian's zugzwang studies from 1946 with connected g+h paws "hold".
Marc furthermore tested all EG studies from Harold van der Heijden's collection and worked-out a cook database. This database is available for all EG study fans.
Download it here! The new ChessBase CBV format is used and cooks are marked with "black" medal.
Thank you very much, Marc! We are looking forward to your new research, probably RPxRP and RxPPP.

Známý šachový program ChessMaster přichází v nové verzi 9000 (srpen 2002) s podporou databáze koncovek (tzv. Tablebase, zkratka EGTB). Autor šachového motoru Holanďan Johan de Konig vyvinul vlastní formát EGTB a také vlastní generátor, který je k volnému stažení na www.chessmaster.com . Ve srovnání se standardním generátorem Eugene Nalimova je de Konigův několikanásobně rychlejší a hlavně velmi úsporně využívá paměť RAM. Zatímco Nalimovův generátor nezvládá šestikamenáče s pěšci (čeká se na nové 64 bitové počítačové systémy, které by umožnily přímo adresovat ještě více RAM), de Konig si s tímto problémem poradí.
Marc Bourzutschky
(msbky@msn.com) vygeneroval teoreticky velmi důležitou koncovku VPPxV. Datový soubor má zhruba 1,8 gigabajtů a doba generování kolem 72 hodin. Pokud byste však chtěli jeho akci opakovat, počítejte dobu několikrát delší, protože na disku musí být přítomny všechny podřízené databáze.
Pozitivní zpráva - slavné Kasparjanovy zugzwangové studie se spojenými pěšci g+h z roku 1946 "drží".
Marc dále prověřil korektnost všech studií ze sbírky Harolda van der Heijdena a vypracoval databázi všech nekorektností na toto téma, které dává tímto k dispozici studiářům. Můžete ji
stáhnout zde v novém formátu CBV - chybné tahy jsou označeny "černou" medailí.
Marcu, děkujeme a těšíme se na další konstelace - VPxVP a VxPPP!


17.12.2002
Chyba v de Konigově generátoru
Error in de Konig's generator

Marc Bourzutschky found that the original FEG had an obscure bug in the data creation process.

In a nutshell, here is how Johan described the bug: Endgames with mates no longer than 1 (eg KNNK) did not contain the black-is-checkmated positions, or rather their wrong value being "not_white_win". This affected also some positions leading to black-is-checkmated by capture (eg KNNKR with the mating move being NxR).
This bug only affects very very few positions in the data, but it can lead to incorrect data if you happen to be testing with such a position.

Johan has updated the Endgame Database Generator (FEG.zip) ftp://ftp.ubisoft.com/games/chessmaster/other/Feg.zip .

Marc Bourzutschky objevil chybu v generátoru FEG, která se ovšem projevuje velmi zřídka. Novou verzi můžete stáhnout na výše uvedeném linku.