Polášek and Vlasák 50 JT
EG  Study Tournament

5. 8. 2007


Definitivní rozhodnutí  / Final Award

1. Shrnutí / A summary

Closing date: 30th March 2007
Preliminary award dated: Československý šach 5/2007 and 6/2007, web 15th May 2007.
Protests till: 31th July 2007 to emil@vlasak.biz with CC to jaroslav.polasek@brouzdej.net
Final award dated 5th August 2007.

Během reklamační doby došla pouze jediná připomínka. L. Gonzáles upozornil na náš chybný komentář ve vedlejší variantě jeho studie, který jsme opravili.
Předběžné rozhodnutí se tím stává definitivním.

In the confirmation period we have got only one remark. L. Gonzáles noticed out our wrong comment of one subline in his study, which is corrected now.
The preliminary award is the final one.

Hlavní sekce / The Main Section

1st Prize  4000 Kč Mário Matouš, CZE
2nd-4th Prize ex aequo 2000 Kč Richard Becker, USA
2nd-4th Prize ex aequo 2000 Kč David Gurgenidze, GEO
2nd-4th Prize ex aequo 2000 Kč Mário Matouš, CZE
1st Honourable mention Yochanan Afek, ISR/NED
2nd Honourable mention Juri Akobija, GEO and Richard Becker, USA
3rd Honourable mention Mário Matouš, CZE
4th Honourable mention Stanislav Nosek, CZE
5th Honourable mention Michal Hlinka, SVK
6th Honourable mention János Mikitovics, HUN
1st-2nd Commendation Juri Akobija, GEO
1st-2nd Commendation Axel Ornstein, SWE
3rd Commendation Michal Hlinka, SVK
4th Commendation Pietro Rossi, ITA
5th Commendation Jan Lerch, CZE

Sekce romantických studií / The Romantic Section

Special Prize Romantic Section  500 Kč Gregori Slepjan, BLR
1st Special Honourable mention Romantic Section Andrej Jasik, POL
2nd Special Honourable mention Romantic Section Gady Costeff, ISR/USA
1st Special Commendation Romantic Section Sergej Diduch, RUS
2nd Special Commendation Romantic Section Ĺuboš Kekely, SVK
3rd Special Commendation Romantic Section Luis Miguel Gonzáles, ESP

2. Download

2.1 Database
CBV and PGN database in one ZIP file.

2.2 Československý šach
Předběžný rozsudek Československý šach  5 a 6/2007, ediční úprava a sazba J. Polášek.
Preliminary award Československý šach  5 and 6/2007, editor's adjustment and  typesetting J. Polášek.
PDF  DJVU.

2.3 Detailní zpráva česky
Detailní zpráva česky, 26 stránek. Sazba Emil Vlasák.
Detailed report Czech language, 26 pages. Typesetting Emil Vlasák.
PDF.

2.4 Detailed report in English
Detailed report, English language, 26 pages. Typesetting Emil Vlasák
PDF.

3. Přehrát studie přímo zde / Replay studies online

Přehraj /Replay

Zleva /From left Emil Vlasák, Jaroslav Polášek, Mário Matouš - Prague 2002

Zleva /From left  Michal Hlinka, Jaroslav Polášek, Emil Vlasák - Prague 2005