Van der Heijden potřetí

rok /year počet studií /quantity of EG studies
1992 23.000
1994 35.000
2000 59.000
2005 68.000

Bez počítačové sbírky Harolda van der Heijdena (Nizozemí) je dnes seriózní práce se studiemi nepředstavitelná. Všichni příznivci proto jistě uvítají zprávu, že v červnu letošního roku se po pětileté pauze objevuje nová aktualizovaná verze.

Jaká je nová databáze? Především se opět značně rozrostla (tabulka) a podle autora pokrývá nejméně 80 procent všech složených studií. A i když má už dnes Harold po světě řadu lokálních dodavatelů, jeho nasazení a vytrvalost si zasluhují poklonu. Databáze obsahuje soutěže do dubna 2005.

ChessBase byla tentokrát vyřazena ze hry, zřejmě pro vysoké požadované rabaty. Výrobcem je přímo firma „Harold van der Heijden Endgame Studies“, cena 60 Euro. Databáze je ve formátu PGN, což je jednak právně čistější a hlavně je možné přímé propojení se systémem CQL. Velikost 34 M nepředstavuje pro dnešní počítač vážný problém, například pod Fritzem běží vše naprosto plynule.

Uživateli nepříliš oblíbenou specialitou býval systém zkratek pro zdroje, nutící používat převodní tabulku. V roce 2002 jsem dal k dispozici konverzní program pro expanzi databáze a nové CD už obsahuje i konvertovanou variantu. Ta původní se do dnešní doby moc nehodí a bude sloužit spíš samotnému autorovi k udržení konzistence názvů.

Má hlavní výhrada k novému vydání se týká nevyužitého CD nosiče. Celému dílu evidentně chybí další rozměr, obsahující fotografie a stručné biografické údaje autorů – ChessBase pro praktické hráče takovou encyklopedii už dávno vybudovala.

Van der Heijden III

I cannot realize to work with EG studies today without the Harold van der Heijden’s database. So the new version (June the 1st) is a very good message for all EG study friends.
What is new? Above all the database is larger again, see table. According the author, about 80 percent of all studies ever created are covered. Harold has today some local co-workers worldwide, but for all that his enduringness needs a great compliment. Tournaments till April 2005 are covered.

This time ChessBase is out, probably for his high rebate requests. „Harold van der Heijden Endgame Studies“ company sells the CD for the price 60 Euro. Database has PGN format. This way possible juridical problem is excluded and the direct link with CQL requester is now possible. The 34 M size is no problem for modern computer, for example under Fritz all runs quick enough.

Harold’s specialty from old times - cryptic sources - is not very popular; users have to use something like an extra table. In 2002 I wrote a utility for converting database and the new CD contains the expanded database, too. The old coded version is also present – I think it is important mainly for the author to keep consistency.

My main reservation is about the almost empty CD. I would like to see a new dimension of the work – photos and small biographies of composers. A long time ago ChessBase created a similar Encyclopedia for the otb players.

http://home.studieaccess.nl/heijd336/home.html