CCMeet2000

CCMeet 2000

Tiskový systém pro korespondenční šach

© EVCOMP 1998-2000

K čemu?

CCMeet umožňuje kdykoli okamžitě bez námahy vyrobit přehledný výtisk všech aktuálních pozic korespondenčních partií jednotlivců i družstev.

CCMeet byl vyvinut pro potřeby úspěšného ústeckého korespondenčního družstva, kde je pravidelně používán.
Je pravděpodobně optimálním řešením dlouholetého problému, jak učinit schůzky korespondenčních družstev co nejefetivnějšími.

CCMeet je velmi pružný a může být dobře využit i pro přehledy pozic, hrajete-li několik soutěží jednotlivců.

Vzhled výtisku lze upravit všemi prostředky programu Word do nekonečného množství podob.

Co musíte mít?

Počítač PC s programem Word 97 (a vyšším) a vhodnou tiskárnou, nejlépe inkoustovou nebo laserovou.

Korespondenční partie vést v  souborech CBF.

Další šachový software (jako Fritz nebo ChessBase) nemusí být nainstalován, což je výhodné zejména při využití firemního stroje s kvalitní tiskárnou. Aktualizované CBF databáze s partiemi sem snadno přinesete na disketě.