ChessBase 8.0 - první dojmy

Emil Vlasák

Od roku 1994, kdy byla ChessBase převedena pod Windows, jsme svědky horečného vývoje. Nový formát, podpora multimédií, encyklopedie hráčů, strom, referenční databáze, paralelní běh 32bitových motorů, automatická zpráva o hráči a zahájení, internetové funkce…

Výsledkem bylo programové monstrum CB7, jehož plné využití zvládlo jen pár profesionálů. Normální šachista si většinou vytvořil oblíbené postupy a další funkce ignoroval. V Hamburku se proto při přípravě ChessBase 8.0 vydali směrem uživatelské přítulnosti. Ovládání je vyřešeno striktně na základě nejnovějších poznatků a konceptů Microsoftu. Stručné základní menu, bohaté příruční nabídky po stisku pravého tlačítka myši, záložky. To vše v překrásné grafice Fritze 6.

 

CB Průzkumník

 

Centrem programu je „CB Průzkumník", úmyslně podobný windowsovému. Vedle přístupu k fyzickým diskům a adresářům obsahuje fiktivní logický objekt "My Databases" (obdoba Plochy), kam se ukládají odkazy na různě fyzicky umístěné databáze. Je možné volit módy zobrazení; v mém oblíbeném detailním se odkazy dají třídit jediným kliknutím. V Průzkumníku se také provádějí globální operace s databázemi (vytvoření, kopírování, třídění, kanibalizace, odstranění poznámek...) a nastavují se zde obecné parametry ChessBase.

Velmi užitečná je možnost zapnout v Průzkumníku náhled, zběžně zobrazující seznam partií. Touto zkratkou lze partie i otvírat.

Standardní ovšem zůstává klasický postup Průzkumník – Seznam partií – Okno partie. S možností otevřít oken víc a s problémy se ve vzniklém chaosu orientovat. ChessBase kupodivu nepřevzala dobré řešení konkurenčního ChessAssistanta, ale i zde se striktně drží nápadů Microsoftu. Podobně jako ve Wordu2000 se nyní otevřená okna s daty zobrazují na dolní systémové liště Windows jako samostatné aplikace. Myslím, že to funguje!

Velmi dobrým urychlením je také zobrazování několika posledních partií a bází (počet lze nastavit) v základním menu File.

Bolestí CB7 bylo červené označení databáze pro zápis. I po mnoha letech se mi pravidelně stávalo, že jsem nově pořízenou studii rychlou klávesou uložil poslepu do nechtěné databáze označené z minula. Nyní je vše vyřešeno elegantně. Novou partii/fragment přímo v menu. Průzkumníku vytvoříme propojenou s databází, kam bude ukládána.

První ohlasy velmi chválí přepracované hledání dvojníků. V jedné amatérské databázi (1.4 miliónu partií) nalezla  CB8 2877, zatímco CB7 pouhých 614 dvojníků.

 

Vše kolem partie

 

Okno seznamu partií disponuje nenápadnou, ale důležitou novinkou. Záložky nad seznamem umožňují okamžitý přístup ke všem indexům a klíčům bez zdlouhavého „lovení“ v menu.

O kvalitě práce s databází rozhoduje do značné míry okno partie. Celý tento komplex panelů je velmi pěkný a účelný. Krásnou grafiku s volně škálovatelnou šachovnicí stejně jako poloautomaticky se konfigurující  panely známe z Fritze.

Zadávání  partií a analýz ulehčuje plovoucí paleta s rychlým přístupem k symbolům, jakou už léta používají pro nástroje malovací programy. Pro zadání složitějších analýz lze přepnout funkci pravého tlačítka myši na ukončování podvariant. Zapomenuté tahy doplníte jako podvariantu a necháte splynout. Pro případ poměrně častého přepsání hlavní varianty funguje nyní vrácení akce (tzv. „undo“). Trochu mi však chybí červená šipka výmazu posledního tahu a ikona pro „zhlavnění“ varianty.

Také notace má horní záložky pro intuitivní přepnutí do několika pohledů. V tabelární ECO notaci nás čeká překvapení v podobě dodatečného okna s dokončením partie v klasickém tvaru. Záložka je i pro tréninkový pohled.

Při práci s partií má člověk skvělé možnosti získat snadno doplňující informace. Každou pozici lze luxusně konfrontovat se třemi nezávislými referencemi – knihovnou zahájení, referenční databází a online databází. K náhledu na knihovnu (tak byl přejmenován strom) slouží  opět záložka, která zobrazí příslušné místo stromu. To je pro běžnou práci dostatečné, zůstalo však zachováno i komfortní velké okno stromu, které je nyní možné otevřít současně s notací. K tomu lze zapnout okno analýzy knihovny, kde se na základě statistiky vypočtou kritické varianty. Ty lze přesunout do notace. Není to až tak převratné – americký BookUp nabízí podobnou funkci už několik let jako tzv. „backsolving“.

Podobné i když nezávislé je ošetření partie ze strany referenční databáze. Okno partie obsahuje panel, kde lze kliknutím spustit hledání aktuální pozice. Objeví se zde vyhledané partie nebo alternativně dynamicky vygenerovaný příruční strom. Tato metoda je zvlášť účinná, máte-li dostatek paměti RAM a nastavíte pro referenční databázi kešování.

Obdobně je integrováno hledání v  internetové on-line databázi výrobce, která je pravidelně aktualizována.

 

Motory

 

Pozici je také možné analyzovat několika herními motory. Jejich spouštění a management podle mého stále čeká na vtipný nápad. Protože střídám motory velmi často, v nové verzi citelně postrádám staré klávesové zkratky. Příjemná je naopak možnost přenést kombinací Ctrl-Mezerník najednou varianty všech motorů do notace. Po vzoru Fritze přibylo také podrobnější nastavení parametrů motoru a malé přehrávací šachovnice analýz.

Pokud tohle vše nestačí a chcete například pozici dohrávat nebo provést korespondenční analýzu, lze vyvolat jednou ikonouFritze 6, který už naběhne správně nastavený. Předtím je ovšem nutné Fritze upravit dodaným „Service packem“.

 

Hledání

 

Inovací prošlo také klasické hledání v databázi. Po jeho spuštění neskončíte postaru v klipbordu, ale v okně výsledků. Jde o speciálně zkonfigurované okno partie, kde je možné bez přepínání zběžně prohlédnout výsledky včetně přehrávání.

Hledací maska má několik skrytých ale účinných novinek. Nyní je možné hledat i v podvariantách, také maty, paty a hlavně obětní kombinace.

Hledání samotné je však proti CB7 pomalejší a zavádění výsledkového okna to způsobuje jen částečně. Marně také hledám na panelu oblíbený  „dalekohled“.

 

Internet

 

Vedle zmíněné online databáze obsahuje CB8 i další dobře zpracované internetové funkce. Chcete poslat kamarádovi pozici, partii nebo celou databázi e-mailem? Na povel najede poštovní klient s připraveným textem a přílohou - stačí jen doplnit adresu. Skvělá je také generace HTML stránek. ChessBase je připraví včetně tlačítka pro download v PGN a hlavně s Java skriptem pro přehrání partie – na   cílovém stroji nemusí být ani bajt šachového softwaru. Výrobce je nutno pochválit za odvahu, protože si tím tak trochu podřezává vlastní větev.

 

Různé

 

Encyklopedie hráčů silně narostla, obsahuje nyní  skoro 89.000 jmen a 11.000 fotografií.  V okně partie lze při velkém rozlišení zapnout také panely s fotografiemi obou soupeřů, jejichž kliknutí vede k podrobnějším údajům.

Konečně byl do CB doplněn jinde běžný náhled před tiskem. Vypadá úplně stejně jako třeba ve Wordu nebo Excelu včetně lupy pro zvětšování.

České ovládání je k dispozici u autora článku na azcomp@telecom.cz.

 

Shrnuto

 

Nových funkcí není mnoho. Užitná hodnota ChessBase 8 je přesto velmi vysoká a spočívá v komfortním promyšleném ovládání. Pár večerů s novou verzí a ručím vám za to, že CB7 už nebudete chtít vidět!