Polášek and Vlasák 64 JT
EG  Study Tournament

22. 01. 2021


Jaroslav Polášek (left) and Emil Vlasák (right) with old friend Michal Hlinka (center) in Prague 2018

Polášek a Vlasák 64 JT

C 22. 5. 2021

Šachový svaz ČR a časopis Československý šach vypisují
mezinárodní skladatelskou soutěž studií k šachovému jubileu 64let Jaroslava Poláška a Emila Vlasáka.

Téma volné, rozhodčími jsou oba jubilanti. Rozhodčí jsou připraveni udělit také speciální vyznamenání za rozvoj idejí.

Originály (max. 3 studie od jednoho autora) zašlete nejpozději do 22. 5. 2021 řediteli turnaje Emilu Vlasákovi emil@vlasak.biz s kopií na jaroslav.polasek@brouzdej.net
Cenový fond nejméně 10 000 Kč (cca 400 EUR). 

Průběžné informace, seznam došlých zásilek, komentáře a rozhodnutí najdete na www.vlasak.biz/pv64.php 

Kvůli Albu FIDE garantujeme rozhodnutí v roce 2021.
Rozhodnutí bude též publikováno v Československém šachu.


Polášek and Vlasák 64 JT

C  2021-05-22

The Czech Chess Association and the Československý šach magazine announce an international EG study tournament.
Judges: Jaroslav Polášek and Emil Vlasák celebrating his 64th birthday.

Free theme, the judges are ready to grant special awards for development of themes and ideas.

Send originals (max 3 pieces per composer) till May 22th 2021 to the tournament director Emil Vlasák emil@vlasak.biz with CC to jaroslav.polasek@brouzdej.net
Prize fund at least 10 000 Kč (about 400 EUR). 

You can find current info, list of incoming entries, comments and award on web page www.vlasak.biz/pv64.php

Because of FIDE Album we guarantee Award in the year 2021.
The Award will be published in Československý šach magazine, too.


Entries

received
number
final
number
date composer K/K comment
1   26.12.2020 Avni+Minski d1/g8  
2   26.12.2020 Steffen Nielsen g1/h8  
3   31.12.2020 Hlinka+Kekely g1/h3  
4   06.01.2021 Keith+Arestov e4/d2  
5   07.01.2021 Martin Minski h3/a7  
6   14.01.2021 Hlinka+Kekely d7/g8  
7   22.01.2021 Tarasiuk+Jarmonov e4/d2