Polášek and Vlasák 60 JT
EG  Study Tournament

21. 05. 2017


Polášek a Vlasák 60 JT

C 30. 3. 2017

Šachový svaz ČR a časopis Československý šach vypisují
mezinárodní skladatelskou soutěž studií k šedesátinám Jaroslava Poláška a Emila Vlasáka.

Téma volné, rozhodčími jsou oba jubilanti. Rozhodčí jsou připraveni udělit také speciální vyznamenání za rozvoj idejí.

Originály (max. 3 studie od jednoho autora) zašlete nejpozději do 30. 3. 2017 řediteli turnaje Emilu Vlasákovi emil@vlasak.biz s kopií na jaroslav.polasek@brouzdej.net
Cenový fond 10 000 Kč (cca 400 EUR). 

Průběžné informace, seznam došlých zásilek, komentáře a rozhodnutí najdete na www.vlasak.biz/pv60.htm
Rozhodnutí bude též publikováno v Československém šachu.


Polášek and Vlasák 60 JT

C  2017-03-30

The Czech Chess Association and the Československý šach magazine announce an international EG study tournament.
Judges: Jaroslav Polášek and Emil Vlasák celebrating his 60th birthday.

Free theme, the judges are ready to grant special awards for development of themes and ideas.

Send originals (max 3 pieces per composer) till March 30th 2017 to the tournament director Emil Vlasák emil@vlasak.biz with CC to jaroslav.polasek@brouzdej.net
Prize fund  10 000 Kč (about 400 EUR). 

You can find current info, list of incoming entries, comments and award on web page www.vlasak.biz/pv60.htm
The award will be also published in Československý šach magazine. 


Entries

received
number
final
number
date composer K/K comment
1 1 09.11.  DG and MM g1/a2  
2 2 24.11. SN and MM c7/a8  
3 3 28.11. PA and AS d2/h2  
4 4 01.12. AA g2/h5  
5 5 19.12. AR g5/b2  
6 6 19.12. AR g1/g5  
7 7 21.12. DG and MM d8/a8  
8 8 31.12. HH d2/g5  
9 9 04.01. VS h8/f3 after Moravec
10 10 15.01. MH and LK a1/e8  
11 11 15.01. MH and LK h1/b8  
12   15.01. MH and LK g2/h6 withdrawn by authors because of anticipation
13 12 15.01. MD and JM c7/h8  
14 13 17.01 AZ and VL d1/b1  
15 14 24.01 PK and MG b8/h8  
16 15 25.01. MH and LK f7/h3  
17 16 31.01. PA b7/a5  
18 17 31.01. PA f4/e6  
19 18 01.02 SN e5/b1  
20 19 10.02. MC h5/h7  
21 20 02.03. VN d1/b6  
22 21 03.03. MC e6/e1  
23   04.03. VT d2/e8 unsoluable: after 2...Nxb5! two extra pawns are not enough to win
24 22 04.03. VT e1/f8  
25 23 04.03. VT f4/c1  
26 24 10.03. JT e2/f7  
27   10.03. JT d1/d4 side solution: 8.Rgf2+! Kg3 9.Re3+ Kg4 10.Re4+ Kg5 11.Re5+ Kg6 12.Re6+ Kg7 13.Rxf7+ Qxf7/Kxf7 14.Rxa6 EGTB draw.
28   10.03. AP c7/e8 partly anticipated Mann 1915 Groene Amsterdammer  HHdbV 78315, 78316
withdrawn by author
29 25 10.03. AP d1/a1  
30   15.03. JT d1/g4 unsoluble withdrawn by author
31 26 16.03. JT c6/a4  
32 27 16.03. VS c1/c7  
33 28 16.03. GC c1/a1  
34 29 16.03. DH g6/e8  
35 30 22.03. VT c3/e8  
36 31 24.03. YB d8/d6  
37 32 24.03. YB and VK e8/e6  
38 33 24.03. YB e8/c7  
39 34 24.03. VK d5/d7  
40 35 24.03. VK e7/c6  
41 36 25.03. AP g1/f6  
42   25.03. AP a8/h1 side solution found
43 37 26.03. LMG c3/a1  
44 38 26.03. SSN f2/c1  
45 39 27.03. RB h1/f1  
46 40 22.03. LK c1/a3  
47 41 29.03. OP and KS h2/f6  
48 42 30.03. GA d6/b4  
49 43 30.03. AS d5/d2  
50 44 30.03. AG h5/g1  
51 45 27.03. AP a8/h1 correction of 42 anticipated Kok Tijdschrift 1939 HHdbV 65698
52 46 30.03. OP g1/g4  
  closed        

Award

1. The Československý šach magazine as a sponsor has the right to publish the Award first.

2. The part one of the Award – Prizes and Honourable mentions – was published in the Czech language in Československý šach 5/2017 on May 19th.
You can download it immediately.
PGN added 2017-05-21

3. The part two of the Award – Commendations – will appear in Československý šach 6/2017 in the middle of June.

4. Several days later, an extended Award version in PDF + PGN in English will be available on this website.

5. The confirmation period will last until September 30th 2017. So do not hurry.  

Download  

Award part one – Prizes and Honourable mentions – Czech language PDF - Available PDF   Availabe PGN

Award part two – Commendations – Czech language PDF - Middle of June

Award complete English language PDF + PGN - Middle of June.