Polášek and Vlasák 60 JT
EG  Study Tournament

27. 03. 2017


Polášek a Vlasák 60 JT

C 30. 3. 2017

Šachový svaz ČR a časopis Československý šach vypisují
mezinárodní skladatelskou soutěž studií k šedesátinám Jaroslava Poláška a Emila Vlasáka.

Téma volné, rozhodčími jsou oba jubilanti. Rozhodčí jsou připraveni udělit také speciální vyznamenání za rozvoj idejí.

Originály (max. 3 studie od jednoho autora) zašlete nejpozději do 30. 3. 2017 řediteli turnaje Emilu Vlasákovi emil@vlasak.biz s kopií na jaroslav.polasek@brouzdej.net
Cenový fond 10 000 Kč (cca 400 EUR). 

Průběžné informace, seznam došlých zásilek, komentáře a rozhodnutí najdete na www.vlasak.biz/pv60.htm
Rozhodnutí bude též publikováno v Československém šachu.


Polášek and Vlasák 60 JT

C  2017-03-30

The Czech Chess Association and the Československý šach magazine announce an international EG study tournament.
Judges: Jaroslav Polášek and Emil Vlasák celebrating his 60th birthday.

Free theme, the judges are ready to grant special awards for development of themes and ideas.

Send originals (max 3 pieces per composer) till March 30th 2017 to the tournament director Emil Vlasák emil@vlasak.biz with CC to jaroslav.polasek@brouzdej.net
Prize fund  10 000 Kč (about 400 EUR). 

You can find current info, list of incoming entries, comments and award on web page www.vlasak.biz/pv60.htm
The award will be also published in Československý šach magazine. 


Messages

2016-12-24 Merry Christmas and PF2017 to all fans of chess compositions!


Entries

Number date composer K/K comment
1 09.11.  DG and MM g1/a2  
2 24.11. SN and MM c7/a8  
3 28.11. PA and AS d2/h2  
4 01.12. AA g2/h5  
5 19.12. AR g5/b2  
6 19.12. AR g1/g5  
7 21.12. DG and MM d8/a8  
8 31.12. HH d2/g5  
9 04.01. VS h8/f3 after Moravec
10 15.01. MH and LK a1/e8  
11 15.01. MH and LK h1/b8  
12 15.01. MH and LK g2/h6 withdrawn by authors because of anticipation
13 15.01. MD and JM c7/h8  
14 17.01 AZ and VL d1/b1  
15 24.01 PK and MG b8/h8  
16 25.01. MH and LK f7/h3  
17 31.01. PA b7/a5  
18 31.01. PA f4/e6  
19 01.02 SN e5/b1  
20 10.02. MC h5/h7  
21 02.03. VN d1/b6  
22 03.03. MC e6/e1  
23 04.03. VT d2/e8 unsoluable: after 2...Nxb5! two extra pawns are not enough to win
24 04.03. VT e1/f8  
25 04.03. VT f4/c1  
26 10.03. JT e2/f7  
27 10.03. JT d1/d4 side solution: 8.Rgf2+! Kg3 9.Re3+ Kg4 10.Re4+ Kg5 11.Re5+ Kg6 12.Re6+ Kg7 13.Rxf7+ Qxf7/Kxf7 14.Rxa6 EGTB draw.
28 10.03. AP c7/e8 partly anticipated Mann 1915 Groene Amsterdammer  HHdbV 78315, 78316
withdrawn by author
29 10.03. AP d1/a1  
30 15.03. JT d1/g4 unsoluble withdrawn by author
31 16.03. JT c6/a4  
32 16.03. VS c1/c7  
33 16.03. GC c1/a1  
34 16.03. DH g6/e8  
35 22.03. VT c3/e8  
36 24.03. YB d8/d6  
37 24.03. YB and VK e8/e6  
38 24.03. YB e8/c7  
39 24.03. VK d5/d7  
40 24.03. VK e7/c6  
41 25.03. AP g1/f6  
42 25.03. AP a8/h1 side solution found
43 26.03. LMG c3/a1  
44 26.03. SSN f2/c1  
45 27.03. RB h1/f1