Polášek and Vlasák 60 JT
EG  Study Tournament

10. 02. 2017


Polášek a Vlasák 60 JT

C 30. 3. 2017

Šachový svaz ČR a časopis Československý šach vypisují
mezinárodní skladatelskou soutěž studií k šedesátinám Jaroslava Poláška a Emila Vlasáka.

Téma volné, rozhodčími jsou oba jubilanti. Rozhodčí jsou připraveni udělit také speciální vyznamenání za rozvoj idejí.

Originály (max. 3 studie od jednoho autora) zašlete nejpozději do 30. 3. 2017 řediteli turnaje Emilu Vlasákovi emil@vlasak.biz s kopií na jaroslav.polasek@brouzdej.net
Cenový fond 10 000 Kč (cca 400 EUR). 

Průběžné informace, seznam došlých zásilek, komentáře a rozhodnutí najdete na www.vlasak.biz/pv60.htm
Rozhodnutí bude též publikováno v Československém šachu.


Polášek and Vlasák 60 JT

C  2017-03-30

The Czech Chess Association and the Československý šach magazine announce an international EG study tournament.
Judges: Jaroslav Polášek and Emil Vlasák celebrating his 60th birthday.

Free theme, the judges are ready to grant special awards for development of themes and ideas.

Send originals (max 3 pieces per composer) till March 30th 2017 to the tournament director Emil Vlasák emil@vlasak.biz with CC to jaroslav.polasek@brouzdej.net
Prize fund  10 000 Kč (about 400 EUR). 

You can find current info, list of incoming entries, comments and award on web page www.vlasak.biz/pv60.htm
The award will be also published in Československý šach magazine. 


Messages

2016-12-24 Merry Christmas and PF2017 to all fans of chess compositions!


Entries

Number date composer K/K comment
1 09.11.  DG and MM g1/a2  
2 24.11. SN and MM c7/a8  
3 28.11. PA and AS d2/h2  
4 01.12. AA g2/h5  
5 19.12. AR g5/b2  
6 19.12. AR g1/g5  
7 21.12. DG and MM d8/a8  
8 31.12. HH d2/g5  
9 04.01. VS h8/f3 after Moravec
10 15.01. MH and LK a1/e8  
11 15.01. MH and LK h1/b8  
12 15.01. MH and LK g2/h6 withdrawn by authors because of anticipation
13 15.01. MD and JM c7/h8  
14 17.01 AZ and VL d1/b1  
15 24.01 PK and MG b8/h8  
16 25.01. MH and LK f7/h3  
17 31.01. PA b7/a5  
18 31.01. PA f4/e6  
19 01.02 SN e5/b1  
20 10.02. MC h5/h7